Ukupan broj firmi: 125725

Registar firmih u BiH

Ukupno pronađeno: 3539 za pojam:

"Poljoprivredna dijelatnost" Rahmanović Mehmed Bih
TURIJA BB , Bihać

Uzgoj muznih krava

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" , vl. Ćoralić Ibrahim , Bihać
MUSTAFE OMEROVIĆA 33 , Bihać

Uzgoj ostalih životinja

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" , vl. Hamzić Tahir, Bihać
KULEN VAKUF BB , Bihać

Uzgoj muznih krava

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" , vl. Handžić Sead, Bihać
KULEN VAKUF , UL UNSKA 6 , Bihać

Mješovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i stočna proizvodnja)

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" , vl. Jukić Ramo-Bihać
ORAŠAC 57 , Bihać

Uzgoj muznih krava

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" , vl. Malkoč Ćatib , Bihać
JEZERO BB , Bihać

Uzgoj ostalih goveda i bivola

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" , vl. Šušnjar Sabid ,Bihać
JEZERSKA BB , Bihać

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" , vl. Velić Osman , Bihać
KAMENICA, UL. MULA MUSTAFE BAŠESKIJE BB , Bihać

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" , vl. Vikić Osman, Bihać
GATA-BREZOVE POLJANE 214 , Bihać

Uzgoj muznih krava

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" , vl. Zahić Ismail, Bihać
UMIHANE ČUVIDINE 3 , Bihać

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" , vl.Džafica Iza , Bihać
ORAŠAC BB , Bihać

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" Babić Bajro, Bihać
BREKOVICA BB , Bihać

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" Obrt, VL. Alijagić Sanela Bihać
RIPAČ BB , Bihać

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" Obrt, vl. Felić Safet Bihać
IZAČIĆ BB , Bihać

Uzgoj ostalih goveda i bivola

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" Obrt, vl. Šehić Remzija, Bihać
MALI LUG BB , Bihać

Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" Obrtu srodna djelatnost vl. Dizd
VINICA BB , Bihać

Mješovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i stočna proizvodnja)

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" vl. Handukić Izeta
POKOJ BB , Bihać

Uzgoj muznih krava

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST" vl. Jusić Ibrahim Bihać
KLADUŠKA BB , Bihać

Detalji

"Poljoprivredna djelatnost" vl. Radić Milan, Bihać
MARTIN BROD BB , Bihać

Detalji

"POLJOPRIVREDNA DJELATNOST", vl. Arnautović Mirzah,Bihać
LUKE , UL.KUNOVSKA 12 , Bihać

Detalji

Pretraga po ključnoj riječi