Ukupan broj firmi: 125725

Registar firmih u BiH

Ukupno pronađeno: 3539 za pojam:

d.o.o. " SANDRA – TRADE " – P.J. TRGOVINA NA MALO – PRODAVNICA BR.1
BIHAĆKIH BRANILACA BB , Bihać

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

D.o.o. " SANDRA-COMERCE " Bihać, PJ MALOPRODAJA BR. 2 Bihać
TURIJA BB , Bihać

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

Detalji

D.o.o. " SANDRA-COMERCE" Bihać, PJ MALOPRODAJA BR. 1 Bihać
BIHAĆKIH BRANILACA 2 , Bihać

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

D.o.o. " SANOINVEST " Bihać, caffe – bar " MACAO " Bihać
BIHAĆKIH BRANILACA 5 , Bihać

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Detalji

d.o.o. " SANSAN " BIHAĆ – P.J. PROIZVODNJA DETERDŽENATA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE BIHAĆ
HADŽIABDIĆA MAHALA 30 , Bihać

Detalji

d.o.o. " SANSAN " BIHAĆ – P.J.POKRETNA PRODAVNICA HRANOM PIĆEM I DUHANSKIM PROIZVODIMA
HADŽIABDIĆA MAHALA 26 , Bihać

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

D.o.o. " SANSAN " Bihać P.J. TRGOVINA NA MALO
HADŽIABDIĆA MAHALA 26 , Bihać

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

d.o.o. " SEAD – KOMERC " – P.J. PRIPREMNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU
PLJEŠEVIČKA BB , Bihać

Detalji

d.o.o. " SEDIĆ – S " – P.J PRODAVNICA BR.2 TRGOVINA NA MALO MJEŠOVITOM ROBOM
ZAMOŠĆE 18 , Bihać

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

Detalji

d.o.o. " SEFIĆ-INŽENJERING " Bihać
VINICA BB , Bihać

Trgovina na veliko živim životinjama

Detalji

d.o.o. " SELEKTA " P.J. MALOPRODAJNO MJESTO 2. BIHAĆ
PRITOKA BB , Bihać

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

Detalji

D.O.O. " SESA – COMERC " BIHAĆ, P.J. CVJEĆARNICA BR. 1
HARMANI 2 77101 , Bihać

Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama

Detalji

D.o.o. " SI-TRADE " Bihać P.J. TRGOVINA BR1.
29.NOVEMBRA 57 , Bihać

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

Detalji

d.o.o. " SIGMA " BIHAĆ – P.J. " PROIZVODNJA ŠUMSKIH SORTIMENATA – CIJEPANOG DRVETA " BR.1 BIHAĆ
PLEŠEVIČKA / KAMENICA / BB , Bihać

Detalji

d.o.o. " SIGMA " BIHAĆ – P.J. " PROIZVODNJA ŠUMSKIH SORTIMENATA – CIJEPANOG DRVETA " BR.3 RIPAČ
RIPAČ BB , Bihać

Detalji

d.o.o. " SIMMOBIL " BIHAĆ – P.J. PRODAVNICA BR.2 BIHAĆ
BOSANSKA BB , Bihać

Detalji

d.o.o. " SJEVER " BIHAĆ – P.J. CVJEĆARA " SJEVER " BIHAĆ
CERAVAČKA BRDA 110 , Bihać

Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama

Detalji

d.o.o. " SKONADINO " BIHAĆ – P.J. TRGOVINA NA MALO UREDSKOM OPREMOM I I RAČUNARIMA
SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA 4 , Bihać

Detalji

d.o.o. " SLOBIH " BIHAĆ – P.J. TRGOVINA NA VELIKO I MALO BIHAĆ
FRANJEVAČKA 12 , Bihać

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

d.o.o. " STANOVI " BIHAĆ – P.J. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE NEKRETNINA BIHAĆ
BOSANSKIH ŠEHIDA BB , Bihać

Detalji

Pretraga po ključnoj riječi