Ukupno pronađeno: 922 za pojam:


SAM.POLJOP.DJELAT. "MRKI" – Draganović Šefko,Donji Vakuf
SOKOLINA BB , Donji Vakuf
Uzgoj muznih krava
SAM.POLJOP.DJELAT. "ROSS-a" – Smajić Omer,D.Vakuf
STARO IGRALIŠTE BB , Donji Vakuf
Samo. poljop. djelatnost "SRT- PRUSAC" vl.Malik Dedić D.Vak
PRUSAC BB , Donji Vakuf
Uzgoj ostalih goveda i bivola
Samost. poljopr.proizvođač "ASA" vl.Orlović Amir,Donji Vakuf
OBORCI BB , Donji Vakuf
Uzgoj ostalih goveda i bivola
Samost. poljopriv. "NAPREDAK" vl.Nusret Burek,Donji Vakuf
PRUSAC BB , Donji Vakuf
Uzgoj ostalih goveda i bivola
Samost. poljoprivred. "BREŽULJAK" vl.Đulović Nihad,D.Vakuf
MALOVINA BB , Donji Vakuf
Uzgoj ostalih goveda i bivola
Samost. poljoprivrednik "HAMDO" vl.Hamdo Bulaja,Donji Vakuf
BARICE BB , Donji Vakuf
Uzgoj ostalih goveda i bivola
Samost. poljoprivrednik "KOPITA" vl.Ismet Dedić,Donji Vakuf
POTOK BB , Donji Vakuf
Uzgoj ostalih goveda i bivola
SAMOST. UGOST. RADNJA CAFFE BAR "RENOME"vl.S.BASAR
KOVAČI 2 , Donji Vakuf
Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Samost. ugost. radnja-čevapdžinica "SCHMECK"vl.Sanela Smajić
14 SEPTEMBAR BB , Donji Vakuf
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Samost.keram.obrt.djelat. "VRBAS" vl.Kahvedžić M.,D.Vakuf
717 SL. BR.BRIGADE BB , Donji Vakuf
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Samost.krečar.djelat."ROSULJE" – Horić Muamer,D.Vakuf
PRUSAC BB , Donji Vakuf
Proizvodnja kreča i gipsa
Samost.poljop.djel."SOVIĆ"-Musić Bećir,D.Vakuf
SOKOLINE BB , Donji Vakuf
Uzgoj ostalih goveda i bivola
Samost.poljop.djelat. "BRIG" – Mustafica Jahijad,D.Vakuf
ČEHAJIĆI BB , Donji Vakuf
Uzgoj ostalih goveda i bivolaPROD:

DEV:

RAN: